Add to favorites Sent to a friend English
Home Εταιρία Υπηρεσίες Μετρήσεις Ερευνα & Ανάπτυξη Εμπειρία Επικοινωνία
Υπηρεσίες - Ευθύνη, Πολιτική & Νομοθεσία

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ήδη από την δεκαετία του 1970, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας την σημασία και την έκταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, τόσο για τη φύση και τον άνθρωπο, όσο και για την ομαλή λειτουργία της κοινής αγοράς, άρχισε να υιοθετεί πληθώρα κοινοτικών κανόνων (Κανονισμών, Αποφάσεων και κυρίως Οδηγιών). Υποχρέωση των κρατών μελών της Κοινότητας είναι να εναρμονίσουν την νομοθεσία τους προς το εκάστοτε ισχύον Κοινοτικό Δίκαιο, να λάβουν δηλαδή τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα για την εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν κυρίως από τις Κοινοτικές Οδηγίες.

Με την αναμενόμενη για τα προσεχή έτη αύξηση του διεθνούς ανταγωνισμού και στον χώρο της Ε.Ε. και τις ανοδικές τάσεις στις δραστηριότητες και την ανάπτυξη, θα ασκηθούν ακόμα μεγαλύτερες πιέσεις στους φυσικούς πόρους, στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής, με αποτέλεσμα την ανάληψη διαρκώς αυστηρότερων και αναλυτικότερων ρυθμιστικών και παρεμβατικών μέτρων τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Εθνικό επίπεδο.

Η TERRA NOVA, διαθέτοντας δικηγόρους εξειδικευμένους στην περιβαλλοντική νομοθεσία, με εμπειρία σε έργα διαφορετικών φορέων (ΥΠΕΧΩΔΕ, ΟΤΑ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, Βιομηχανίες), παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους ευαίσθητους τομείς της περιβαλλοντικής ευθύνης, πολιτικής και νομοθεσίας:

Ανάλυση νομοθετικών κενών (legal gap analysis) μεταξύ της Κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και    της Εθνικής νομοθεσίας κρατών μελών

Μελέτες εφαρμογής της Κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε κράτη-μέλη

Σχεδιασμός Εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας κρατών μελών για την εναρμόνιση του Εθνικού δικαίου    με το Κοινοτικό Κεκτημένο

Συνδυασμένη χρήση ρυθμιστικών, οικονομικών και επικοινωνιακών εργαλείων για τον σχεδιασμό και    εφαρμογή πολιτικής για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων

Γνωμοδοτήσεις για θέματα Κοινοτικής και Εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και συμβουλευτικές    υπηρεσίες για την ορθή ενσωμάτωση Κοινοτικών Οδηγιών

Διαμόρφωση πολιτικής και νομοθεσίας χωρών σε προενταξιακή διαδικασία

Συγκριτική καταγραφή και ανάλυση περιβαλλοντικής νομοθεσίας και πολιτικής μεταξύ κρατών μελών σε    συγκεκριμένους τομείς (διαχείριση υδατικών πόρων, αποβλήτων, προστασία της φύσης)

Καταγραφή, ανάλυση και περιοδική ενημέρωση σχετικά με την εκάστοτε ισχύουσα περιβαλλοντική Εθνική    και Κοινοτική Νομοθεσία για λογαριασμό διαφόρων δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων

Εκπόνηση μελετών και αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται της Περιβαλλοντικής Ευθύνης εγκαταστάσεων    και δραστηριοτήτων

Εκπόνηση μελετών αξιολόγησης περιβαλλοντικών κινδύνων για εγκαταστάσεις και δραστηριότητες

Διαμόρφωση της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων και Οργανισμών